วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

การสานตะกร้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีการทำ
 

ขั้นตอนที่1 ผ่าไม้ครึ่งชีกตามแนวยาว
ขั้นตอนที่2 การผ่าไม้ตามแนวยาวเล็กๆขนาดกว้าง12เซนติเมตร
ขั้นตอนที่3 การเหลาไม้ให้บางๆ เหลือแต่เปลือกไม่ไผ่กับเนื้อไม้นิดหนึ่ง
ขั้นตอนที่4 เริ่มวางไม้ชั้นแรก 5-6 ชิ้น
ขั้นตอนที่5 เริ่มสานจัดไปโดยจะใช้การขัดลายสอง
ขั้นตอนที่6 การเหลาไม้เพิ่มกรณีไม่พอ
ขั้นตอนที่7 ลักษณะการขัดลายสองจะมีลักษณะสลับกัน
ขั้นตอนที่8 การใช้แผ่นพลาสติกที่นำมาจากที่รัดลังบรรจุมาใช้เสริมเพื่อความทนและแข็งแรง
ขั้นตอนที่9 กานขึ้นขอบตะกร้าจะสานกลับไปมาลักษณะ